Norges politiker

Norges politiker kom fram till att sjukvården hade blivit allt för dyr. Sparförslaget som klubbades igenom i den norska riksdagen var att de skulle förbjuda 50% av alla sjukdomar och på så sätt halvera kostnaderna för sjukvården.

Kategori: