Norskt flygplan i en snöstorm

- Vet du, hur man känner igen ett norskt flygplan i en snöstorm?
- Nej!
- De har snökedjor runt propellrarna!

Kategori: