En norsk nybliven pappa

En norsk nybliven pappa får se sitt barn för första gången, som är svart till hudfärgen.
Pappan säger: -Just likt Grete, hon bränner vid allting!

Kategori: