Den blonda målarlärlingen

Den blonda målarlärlingen får följande instruktion:
- Du kan börja med att måla de här stora fönstren. Efter några timmar ringer den blonda lärlingen och frågar:
- Ska jag måla ramen runt omkring också?

Kategori: