Nationalism är en barnsjukdom

Nationalism är en barnsjukdom. Den är mänsklighetens mässling.

Kategori: