Bellman och rapen

En ryss, en tysk och Bellman skulle tävla om vem som kunde rapa högst. Först var det ryssen, han rapa så alla i byn kunde höra honom. Sen var det tyskens tur, han rapa så högt att hela landet kunde höra honom. Sen var det Bellmans tur han rapa. Nästa dag stod det i tidningen att Kina har drabbats av en jordbävning.

Kategori: