Åklagaren frågar 9

Fråga: Kan du beskriva personen i fråga? 
Svar: Han var medellång och hade skägg. 
Fråga: Var detta en man eller kvinna? 
Kategori: