Åklagaren frågar 7

Fråga: Hon hade tre barn, stämmer det?
Svar: Ja. 
Fråga: Hur många utav dem var pojkar? 
Svar: Inga. 
Fråga: Och hur många utav dem var flickor?
Kategori: