Åklagaren frågar 18

Fråga: Lyfte han upp hunden i öronen? 
Svar: Nej. 
Fråga: Vad gjorde han med hundens öron? 
Svar: Han lyfte upp dem i luften. 
Fråga: Och var var hunden då? 
Svar: Den satt fast i sina öron.
Kategori: