Åklagaren frågar 16

Fråga: Kände ni den avlidne? 
Svar: Ja. 
Fråga: Före eller efter hans bortgång?
Kategori: