Åklagaren frågar 15

Fråga: Är ni gift? 
Svar: Nej, jag är skild. 
Fråga: Och vad gjorde er man innan ni skilde er från honom? 
Svar: En massa saker som jag inte vet om.
Kategori: