Åklagaren frågar 10

Fråga: Säg mig doktorn, hur många obduktioner har ni utfört på döda personer? 
Svar: Jag utför alla mina obduktioner på döda personer. 
Fråga: Kommer ni ihåg tidpunkten då ni påbörjade obduktionen? 
Svar: Obduktionen började ungefär vid halv nio på kvällen... 
Fråga: Och Herr Dennington var alltså död vid detta tillfälle? 
Svar: Nej, han satt på bordet och undrade varför jag gjorde en obduktion
Kategori: